Екип на ИРПИ

Обединихме се, за да подобрим практиките и разширим потенциала за развитие за всеки ЧСИ

Петко Илиев

 • Завършил СУ “ Климент Охридски”
 • Участвал в КПЕ на КЧСИ в периода от 2009 до 2012 г.
 • Член на съвета на КЧСИ от 2012 до 2015 г.
 • Участвал трикратно в представителния отбор по футбол на КЧСИ.
 • Учредител, председател на ИРПИ

Маргарита Димитрова

 • Завършила СУ “Климент Охридски”
 • Участвала в помощни органи към КПЕ на КЧСИ в периода от 2009 до 2015 г.
 • Учредител, член на УС на ИРПИ

Катилин Попов

 • Завършил ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2000г.
 • Участвал в създаването на професията на ЧСИ в периода 2003-2010: първоначално като част от екипа на USAID, а след това и като член на КПЕ на КЧСИ
 • Лектор към Център за обучение на адвокати
 • Международен експерт по въпросите на съдебното изпълнение със значителен опит на Балканите и в Украйна
 • Учредител, член на УС на ИРПИ

Неделчо Митев

 • Завършил СУ “ Климент Охридски” през 1999 г.
 • Работил като юрисконсулт и адвокат във водещи банки и застрахователни дружества
 • Два пъти член на Съвета на КЧСИ
 • Учредител, член на ИРПИ

Ивелина Божилова

 • Частен съдебен изпълнител от 2006 година
 • Участвала в КПЕ на КЧСИ в периода от 2009 до 2012 г.
 • Учредител, член на ИРПИ

Иван Стръмски

 • Частен съдебен изпълнител от 2006 година
 • Участвал в помощни органи към КПЕ на КЧСИ в периода от 2012 до 2015 г.
 • Учредител, член на ИРПИ

Създаваме по-добро бъдеще за професията на ЧСИ

Петима от членовете на ИРПИ се кандидатираха за членове на Съвета на КЧСИ на изборите през януари 2024 г. Двама от тях бяха избрани – Петко Илиев и Неделчо Митев. Работим, за да направим КЧСИ по-ефикасна и по-отворена за своите членове

Присъединете се към усилията ни за модернизация и обновление на професията на ЧСИ!

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top