Участие на ИРПИ в научен форум

На 29 октомври 2015 г. представители на ИРПИ взеха участие в научен форум, организиран от Българската академия на науките и Македонската академия на науките по въпросите на принудителното изпълнение. Практическият ракурс в дискусията, представен от ИРПИ, способства за по-ясното открояване на актуалните правни проблеми в областта на принудителното изпълнение.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top