Семинар за ЧСИ, техните помощници и служители

На 20 февруари 2016 г. в град Пловдив, с цел повишаване на професионализма и уеднаквяване на практиката, ИРПИ проведе семинар за частни съдебни изпълнители (ЧСИ), техните помощници и служители. Участие във форума взеха близо 180 практикуващи юристи. С помощта на лектор с дългогодишен професионален опит бе направен анализ на нормативната уредба, свързана с принудителното изпълнение, и бе проведена дискусия по актуални теми, свързани с практическото ѝ приложение.

12991115_244631229246903_469085083624555609_n
13335972_244630652580294_4709476363726610866_n
13344565_244630839246942_3699020153455815794_n
13419148_244630919246934_1924965968807346329_n
13423859_244630735913619_1504299226711388849_n
ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top