Представители на ИРПИ взеха участие в обучение по европейско право, проведено в Люксембург между 27.09.2016 г. и 30.09.2016 г.

20160928_084410
20160928_113920
20160928_131824

Представители на ИРПИ взеха участие в обучение по право на ЕС в сферата на семейното и наказателното право, проведено в Люксембург между 27.09.2016 г. и 30.09.2016 г.

Court Staff Training Programme

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top