ВКС се произнесе по въпроса за противопоставимостта на правата на арендатор на правата на купувач от публична продан

ВКС прие, че правата на арендатор, произтичащ от договор за аренда, сключен и вписан след налагане на възбрана върху продадените на публична продан имоти, са противопоставими на купувача на публичната продан, извършена по реда на глава 43 ГПК за срок от четири години от сключването на договора за аренда.

Photo Credit

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top