ИРПИ поиска от МП среща с ДАЕУ по въпросите на електронното връчване

Със свое писмо до Министъра на правосъдието ИРПИ поиска среща с представители на Държавната агенция Електронно управление (ДАЕУ) по въпроси на електронното връчване на книжа по ГПК.

С измененията в ГПК от края на 2020г. се предвиди задължение за електронно връчване на книжа, което ефективно влезе в сила от 01.07.2021г.

С писмото си до МП ИРПИ предлага провеждането на среща с представители на ДАЕУ за уточняване на необходимите стъпки за превръщането на връчването чрез Средата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на ДАЕУ в квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент 910/2014 на ЕС.

Писмо до Министъра на правосъдието – Анализ на ИРПИ.

В отговора си ДАЕУ предлага да се интегрират ССЕВ и ЕПЕП, като връчванията на съдебни книжа се извършва през ССЕВ.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top