Издаване на удостоверение за тежести: ново решение на ВКС

Съдията по вписванията не може да откаже издаване на удостоверение за тежести по съображения, че въз основа на представените от заявителя документи не може да направи извод, че конкретните лица са собственици, а още по-малко под предлог, че заявителят не доказва, че е собственик на конкретния имот

Пълен текст на определението на ВКС

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top