Връчване на търговци и юридически лица: ново решение на ВКС

Когато връчителят констатира, че адресатът (търговец или друго юридическо лице) не се намира на регистрирания в ТР адрес на управление, се прилага ал. 2 на чл. 50 ГПК, т.е. уведомление по чл. 47 ГПК не се лепи.

Ал. 4 на чл. 50 ГПК се прилага само, ако връчителят установи, че офис на адресата се намира на посочения в ТР адрес, но до офиса няма достъп или никой от офиса не иска да получи книжата.

Пълен текст на решението на ВКС

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top