Експертна среща по ранното установяване на финансови проблеми на предприятията

ИРПИ и Фондация за развитие на търговското право имат удоволствието да Ви поканят да се включите в

Експертна среща за обсъждане на политиките и мерките за насърчаване на ранното установяване на финансови проблеми на предприятията

Кога?:  7 март 2023 от 10 до 16 часа  и  30 март 2023 от 10 до 14 часа

Къде?: Онлайн пространството на платформата Livestorm

Осигуряването на достъпни системи за ранно предупреждение при влошаване на финансовото състояние на предприятията е ангажимент на България, свързан с предстоящото въвеждане в националното право на Директива (ЕС) 2019/1023 (Директива за преструктурирането и несъстоятелността).  

Форумът ще даде възможност на заинтересованите страни: представители на гражданското общество, организации на бизнеса, одитори, съдебни изпълнители, синдици, адвокати и медиатори да обменят становища и да генерират идеи за подходящите способи за ранно известяване за финансови проблеми, в т.ч. – чрез разширяване или усъвършенстване на функциите на традиционни за България правни и икономически професии. Изразените становища и препоръките ще бъдат предоставени на Министерски съвет, Министерство на икономиката и професионалните организации на работодателите.

Акценти в програмата:

  • Цел и основни аспекти на Директивата за преструктурирането и несъстоятелността;
  • Успешни модели за ранно известяване в държави-членки на ЕС;
  • Онлайн платформи, финансови анализи и рейтингови оценки;
  • Възможности за включване на професионалисти от сферата на принудителното изпълнение, синдици, медиатори и одитори;
  • Частни или публични консултантски услуги;
  • Частно или публично финансиране на системите за ранно известяване и др.  

Програмата на събитието може да намерите тук

Анкета за проучване мнението на участниците в събитието по ключови въпроси по темата може да намерите и попълните тук

Регистрация за участие в събитието може да направите на следните линкове: 

След успешна регистрация, ще получите на посочения от Вас имейл линкове за достъп до платформата за всяка от сесиите.

За въпроси, свързани с регистрацията за събитието, можете да се свържете с организаторите на имейл адрес: office@preslav.org или на телефон +359 899 496 099

Събитието се организира по Проект № BG05SFOP001-2.025-0171 „Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността“, изпълняван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява от:
ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top