Предложения за повишаване на прозрачността на Съвета на КЧСИ

На 9 февруари ще се проведе първото заседание на обновения Съвет на Камарата на частните съдебни изпълнители след изборите на Общото събрание от 27 януари. В този важен момент за нашата професия, информираме, че сме подготвили редица предложения за организиране на работата на Съвета и повишаване на неговата прозрачност, които са в пълно съответствие с нашите “Програма 2025” и “План за действие”.

По време на първото заседание на Съвета ще представим детайлизираните предложения, включително

  • Висока степен на отговорност и прозрачност, с акцент върху информираното вземане на решения.
  • Публично общуване с външни партньори и регулярни допитвания до колегите за събиране на обратна връзка.
  • План за действие на Съвета и комуникационни инициативи, представяни за обсъждане и одобрение от членовете на КЧСИ.
  • Вътрешни и обществени консултации преди важни решения, за гарантиране на балансирани и обосновани действия.
  • Прозрачност на заседанията на Съвета, включително публични сесии и записи, достъпни за всички членове.

Целта ни е да създадем ефективна работна рамка, която да отговаря на съвременните изисквания и очаквания за откритост и диалог между членовете на Камарата и обществеността. Вярваме, че заедно можем да постигнем по-голяма ефективност и да градим доверие в професията на частния съдебен изпълнител.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top