Проектно предложение за актуализация на икономическия модел на ЧСИ и нотариуси

Днес Инициатива за развитие на принудителното изпълнение (ИРПИ) изпрати до Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) Проектно предложение за актуализация на икономическия модел на лицата, на които държавата е възложила изпълнението на публични функции: частни съдебни изпълнители и нотариуси.

С текста на проектното предложение може да се запознаете тук.

Този проект е резултат от предварителни обсъждания с професионалната общност и представители на други правни професии в рамките на разработването на Програма-2025 и Плана за действие към нея. Целта е повишаване на рентабилността на професионалната дейност на ЧСИ, предложения за законодателни промени, разширяване на възможностите за стопанска дейност и актуализация на данъчното облагане.

“ИРПИ вярва в значимостта и постижимостта на тези промени. За постигането на тези цели е от решаващо значение да се инициира широка обществена дискусия, която да обедини усилията на професионалната общност, държавните органи и други заинтересовани страни за подкрепа на необходимите законодателни изменения”, – коментира Петко Илиев, председател на ИРПИ.

ИРПИ информира Съвета на КЧСИ, че сдружението е готово да поеме координираща роля за реализацията на проекта и предвижда че той може да продължи около 9 месеца.

“В случай, че Съветът на КЧСИ реши да подкрепи подобен проект, като ни възложи координацията му, с готовност ще представим на Съвета и нашето предложение за организиране на работата по проекта”, – казва Петко Илиев.

ИРПИ се ангажира да работи прозрачно и да съдейства за постигането на консенсус между всички заинтересовани страни, за да се гарантира успешната реализация на предложените актуализации на икономическия модел на ЧСИ.

Стъпката днес представлява важен момент за професията и потвърждава стремежа на ИРПИ за по-ефективно и справедливо изпълнение на публичните функции в България.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top