Кои сме ние и какво желаем да постигнем? 

Инициатива за развитие на принудителното изпълнение (ИРПИ) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, което основава дейността на модел на демократичност, прозрачност и екипност. Ние, в ИРПИ, осъществяваме активна работа, насочена към подобряване на изпълнителното производство и утвърждаване на неговата значимост в контекста на правовата държава. Считаме, че с професионализъм, отговорност и усърдие можем да допринесем за развитието на принудителното изпълнение.
Учредители на сдружението са частни съдебни изпълнители (ЧСИ) от Република България, като вратите на нашата организация са отворени за всички. Заедно желаем да създадем една по-добра среда, в която централно място заемат законността и етичността, и в която ЧСИ работят отговорно и прозрачно. За нас, в ИРПИ, е основен приоритет е изграждане на обществено доверие в ЧСИ. Нашата дейност е насочена към осъзнаване на тяхната значимост за функционирането на съдебната система, както и за регулирането на икономическите и обществени отношения в страната.
ИРПИ допринася за установяване върховенството на закона и за повишаване на общественото доверие в ЧСИ чрез адекватно представяне на дейността им в обществото, усъвършенстване на законодателството и подобряване на взаимодействието между заинтересованите страни.
Вярваме, че с отдаденост, постоянство и образованост ще постигнем развитие.

Нашите основни цели са:

  • Развитие – Насърчаване на дебата за актуалното състояние и перспективите за развитие на принудителното изпълнение
  • Модернизация – Развиване на граждански инициативи, насочени към модернизиране на публичните системи
  • Обществено доверие – Утвърждаване на общественото доверие в системата на принудителното изпълнение в Република България
  • Европейски практики – Популяризиране и утвърждаване на добрите европейски практики в областта на принудителното изпълнение
  • Анализи и изследвания – Извършване на анализи и провеждане на изследвания по значими обществени проблеми
  • Законодателство – Анализиране на законодателството и неговото практическо приложение

Проекти в следните тематични области:

  • Повишаване на професионализма в канторите на ЧСИ
  • Систематизиране на съдебната практика в областта на принудителното изпълнение
  • Прецизиране на нормативната уредба
  • Повишаване на общественото доверие към ЧСИ и тяхната работа

 Устав на ИРПИ

Правила и ред за осъществяване на общественополезна дейност от ИРПИ

 

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top