Съдебна практика

ВКС даде тълкуване на понятието ,,друга страна” по смисъла на чл. 436, ал. 2 ГПК

Според ВКС, за да може изобщо да се говори за накърняване правото на участие в определено съдебно производство, на първо място е необходимо съответното лице да разполага с гарантирано от закона право да бъде конституирано като страна. Съгласно разпоредбата на чл. 436, ал. 2 ГПК „Препис от жалбата се връчва на другата страна, а когато …

ВКС даде тълкуване на понятието ,,друга страна” по смисъла на чл. 436, ал. 2 ГПК Read More »

ВКС се произнесе по въпроса за противопоставимостта на правата на арендатор на правата на купувач от публична продан

ВКС прие, че правата на арендатор, произтичащ от договор за аренда, сключен и вписан след налагане на възбрана върху продадените на публична продан имоти, са противопоставими на купувача на публичната продан, извършена по реда на глава 43 ГПК за срок от четири години от сключването на договора за аренда. Photo Credit

ВКС постанови решение относно реда на погасяване на вземанията в изпълнителния процес

ВКС постанови решение по реда на чл. 290 и сл. ГПК, според което както при доброволното изпълнение, така и в изпълнителния процес, при частично плащане, което кредиторът е приел (чл. 66 ЗЗД) или не може да откаже поради провеждането на принудително изпълнение, съгласно чл. 76, ал. 2 ЗЗД се погасяват в определена поредност – най-напред …

ВКС постанови решение относно реда на погасяване на вземанията в изпълнителния процес Read More »

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top