Инициатива за развитие на принудителното изпълнение (ИРПИ)

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза

За обществено доверие към професията на частните съдебни изпълнители в България

“Желаем да създадем една по-добра среда, в която централно място заемат законността и етичността, а ЧСИ работят отговорно и прозрачно”

Маргарита Димитрова, председател на УС на ИРПИ


Нашите цели


“Вярваме, че с отдаденост, постоянство и образованост ще постигнем развитие!”

Катилин Попов, ЧСИ, съучредител на ИРПИ


Заедно ще допринесем за развитието на принудителното изпълнение

Вратите на ИРПИ са отворени за всички

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top