Инициатива за развитие на принудителното изпълнение

Гласът на ЧСИ за по-ефективно, справедливо и прозрачно принудително изпълнение

Кои сме ние?

През 2015 създадохме сдружение “Инициатива за развитие на принудителното изпълнение” (ИРПИ). Работихме за подобряване на правната рамка, провеждахме проучвания, организирахме семинари, участвахме в международни проекти. Продължаваме да работим в интерес на общността ни, като следваме ясна визия за просперитет и развитие на професията.

Мисия

Да обновим и модернизираме професията, да подобрим условията и да гарантираме, че нашата професия е силна, уважавана и адаптивна към предизвикателствата на днешния и утрешния ден

Ясна визия за просперираща и уважавана професия на ЧСИ

Смятаме, че от съществено значение е да има здравословна конкуренция на идеи и концепции. Затова преди Общото събрание на КЧСИ през януари 2024 година публикувахме програма за обновление на частното съдебно изпълнение, която нарекохме “Програма 2025”. Програмата отразява нашите общи цели. Нещо повече – тя ще служи за ясен измерител на ефективността на нашите действия: ако в нашите бъдещи стъпки се приближаваме към целите, описани в програмата, значи вървим в правилната посока.

Нашите цели

Какво правим ние

  • Призив за намаляване на административната и финансовата тежест за ЧСИ

  • Интеграция на Регистъра на ЧСИ с Портала за електронни административни услуги на МВР

  • Предложения на ИРПИ за повишаване на имиджа на ЧСИ

  • ЧСИ могат да правят дистанционни справки за МПС

Работим за развитието и просперитета на нашата професия. Като ИРПИ сме ангажирани да бъдем ваш глас и да внесем положителни промени в нашата гилдия. Всички заедно, ние можем да постигнем качествена промяна!

Петко Илиев, председател на ИРПИ

Присъединете се към усилията ни за модернизация и обновление на професията на ЧСИ!

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top