ИРПИ стартира участието си в Find a Bailiff II (FAB II) Project

 

В началото на 2017 година стартира своята работа Проект “Find A Bailiff (FAB) II Project”, съфинансиран от Европейската комисия. ИРПИ участва в този проект като партньор на Европейската камара на съдебните изпълнители и Министерството на правосъдието на Италия.

Целта на проекта е включването на информация за действащите съдебни изпълнители на териториите на Република България и Република Италия във вече съществуващата Европейска директория на съдебните изпълнители. Директорията може да откриете на адрес: http://www.europe-eje.eu/en/annuaire Създаването на тази директория и включването на информация относно съдебните изпълнители на територията на държавите-членки на Европейския съюз има за цел да улесни гражданите при избор на съдебен изпълнител, както и да предостави готов модул за включване в системата  European eJustice: www.e-justice.europa.eu В първата фаза на проекта Европейската директория е създадена и в нея е включена информация относно съдебните изпълнители на територията на Франция, Белгия, Люксембург, Германия, Шотландия, Унгария, Холандия и Полша. Втората фаза има за цел да разшири кръга на участие на страни-членки на ЕС в директорията.

Осъществени дейности в рамките на проекта до сега:

            Проведена среща на техническа работна група – Март 2017 – представител на Италия и ИРПИ, както и представители на Френската камара на съдебните изпълнители и представители на Европейската камара.

            На срещата бяха очертани основните технически предизвикателства пред проекта, както и способите за тяхното преодоляване. Фондацията е поела анагажимента да създаде софтуер, който да подпомага създаването на национална директория на съдебните изпълнители за страни-членки, които не разполагат с такава. След създаване на софтуера и оформяне на националната директория, същата ще бъде свързана с Европейската директория на съдебните изпълнители и ще предоставя възможност на гражданите за лесен и ефективен избор на професионалисти в сферата на съдебното изпълнение.

            Проведена среща на комуникационната работна група – Април 2017 – представител на Италия и ИРПИ, както и представители на Френската камара на съдебните изпълнители и представители на Европейската камара.

            На срещата бе изготвена комуникационна стратегия за популяризация на проекта ид остигане на максимален кръг потенциални участници и заинтересовани лица. Създадена беше информационна брошура, концепция за рекламни материали, както и основни насоки за организация за предвидените в проекта откриваща, закриваща и регионални конференции.

           За допълнителна информация и актуални събития и новини, свързани с FAB II Project , не пропускайте да посетите и специалната секция на сайта на ИРПИ тук.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top