ИРПИ предлага промени в Наредба на МВР за спиране от движение на МПС

ИРПИ изпрати писмо до Министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов с проект за изменение и допълнение на Наредба I-45 от 2000 г. на МВР за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение на МПС.

С предлаганите допълнения се създава позитивна правна уредба и се изпълва със съдържание предвидената с новия Граждански процесуален кодекс от 2008г. бланкетна възможност на съдебния изпълнител по чл. 431, ал. 6.

Целта е да се създаде реална възможност за провеждане на принудително изпълнение върху МПС в случаите, в които длъжникът не оказва съдействие и не предоставя МПС за опис.

Писмо до Министъра на правосъдието –
Проект за изменение и допълнение на Наредба I-45 от 2000г. на МВР – Мотиви към проекта

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top