ИРПИ сигнализира АВп за необосновано таксуване при плащане през ЕПЗЕУ

ИРИ изпрати писмо до новия изпълнителен директор на Агенцията по вписвания г-жа Даниела Митева със сигнал за необосновано начисляване на такса за всяка транзакция през ePay.

В писмото си ИРПИ моли за извършване на проверка и предприемане на мерки за елиминиране на тази необоснована финансова тежест за потребителите на ЕПЗЕУ.

Писмо до изпълнителния директор на АВп г-жа Даниела Митева.

В отговора си Агенцията по вписванията потвърждава, че има различия в таксуването в зависимост от услугата, за която се плаща, и че анализира и консултира възможностите за унифициране на начините за плащане на всички електронни услуги, предоставяни през ЕПЗЕУ.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top