Действие на възбраната: ново решение на ВКС

Върховният касационен съд постанови: възбраната, вписана от присъединен кредитор, има действие и по отношение на първоначалния взискател и другите присъединени кредитори, и прави непротивопоставими по отношение на тях действията на разпореждане на длъжника, извършени след най-рано вписаната възбрана, а не от момента на вписване на възбрана по реда на чл. 483 ГПК от първоначалния взискател.

Пълен текст на решението на ВКС

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top