ИРПИ проведе проучване сред ЧСИ за тяхното икономическо състояние

Инициатива за развитие на принудителното изпълнение (ИРПИ) направи експресно проучване сред ЧСИ относно тяхната икономическа ситуация. Резултатите от анкетата може да намерите тук

Накратко: балансираме горе-долу, но с негативна тенденция, следствие на увеличаващите се разходи, текучеството на служители и поддържането на нерентабилни дейности.

Въвеждането на минимални допълнителни възнаграждения на ЧСИ беше мярката за подобряване на икономическото ни състояние, срещнала най-голяма подкрепа сред ЧСИ – 83% от анкетираните.

Наистина, Тарифата на ЧСИ не е актуализирана от години. За осъществяване на нерентабилните дейности е нужно да се покрие разликата между разходите на ЧСИ и Тарифата.

Проведохме онлайн среща с ЧСИ, за да обсъдим резултатите от проучването и въвеждане на минимални допълнителни възнаграждения на ЧСИ.

Ще изпратим писмо до КЧСИ с предложение за: 1) КЧСИ да определи единни ставки и осигури колективно договаряне с институционални взискатели и 2) ЧСИ да изпращат индивидуални предложения до взискателите при образуване на изпълнителни дела.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top