ИРПИ комуникира с МЕУ и НАП за автоматизиране на обмена на документи между НАП и ЧСИ

ИРПИ води официална преписка и разговор с Министерство на електронното управление и Националната агенция за приходите за автоматизация на комуникацията между ЧСИ и НАП във връзка с издаваните от последната удостоверения по чл. 191 ДОПК. Текстът на иницииращото ни писмо може да видите ТУК

Кореспонденцията между НАП и ЧСИ съдържа лични данни на длъжниците по изпълнителните дела, които следва да останат защитени и да се използват само за целите на изпълнителното производство. В този смисъл, следва да се осигури среда за електронен обмен на удостоверенията по чл. 191, ал. 4 от ДОПК, която да осигурява максимална степен на защита на личните данни.

Към настоящия момент тази кореспонденция се осъществява в неструктуриран вид, по няколко комуникационни канала, които не отговарят на изискванията за сигурност, и често без гаранции за авторството и автентичността на обменяните документи.

Предложението на ИРПИ, отправено до НАП и МЕУ, е тази комуникация да се случва чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от МЕУ, в структуриран вид, позволяващ машинното обработване на информацията, съдържаща се в удостоверенията по чл. 191 ДОПК.

Текстът на последното ни писмо до НАП по тази преписка може да видите ТУК

Може да следите за новини по темата тук или като се абонирате за нашия бюлетин.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top