Резултатите от 2023 година (обобщение)

С наближаването на края на 2023 г. дойде и време за годишната равносметка. Екипът на ИРПИ се гордее с усилията си в анализирането и оформянето на съвременни политики, създаването на благоприятна регулаторна среда, както и в проучването и разширяването на пазарите за нашата професия.

Проучване на потенциални пазари

Тази година експертите от ИРПИ подготвиха идеи за взаимодействие с бизнеса и държавните институции по ранно известяване за финансови проблеми в рамките на Проект „Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността“.

Екип в състав Маргарита Димитрова и Неделчо Митев, изготви, проведе и представи резултатите от Анкета сред заинтересованите професионалисти: адвокати, синдици и съдебни изпълнители.

Повече за участието на ИРПИ в този проект може да откриете ТУК

Cъздаване на съвременни политики

В рамките на същия проект „Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността“, подготвихме и първия Доклад, съдържащ анализ и препоръки за подобряване на политиките в областта на несъстоятелността и превантивното преструктуриране.

Доклад е достъпен ТУК.

Стратегическа нагласа

Дългосрочните ни усилия за създаване на благоприятна регулаторна среда за ЧСИ дадоха резултат през тази година.

ССЕВ е вече валиден начин за връчване на книжа по делата от ЧСИ!

В периода 2021-2023 г. ИРПИ водеше интензивна комуникация с ДАЕУ/МЕУ, МП и ВСС за уточняване на необходимите стъпки за превръщането на връчването чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на МЕУ във валиден начин за връчване по ГПК, който да може да се използва от ЧСИ за връчване на книжа по делата.

Повече за този проект на ИРПИ може да откриете ТУК

В края на 2023 можем да се похвалим с конкретен резултат: с последните изменения на ГПК, ССЕВ беше добавена като валидна възможност за връчване на съдебни книжа, която да може да се използва и от ЧСИ.

Плащането на услуги в портала на Агенцията по вписванията вече става без допълнителна такса за превода!

Също така през 2023 година най-накрая беше решен въпросът с необоснованото начисляване на такса за плащане през еPay за всяка транзакция в портала на Агенцията по вписвания за електронни услуги (ЕПЗЕУ). Въпросът продължаваше от 2021 година, когато ИРПИ сигнализира с нарочно писмо Агенцията по вписвания за това необосновано таксуване.

Повече за този проект на ИРПИ може да откриете ТУК

През следващата година екипът на ИРПИ планира да даде нов тласък на развитието на КЧСИ, да насочи усилията на общността към регулаторните промени, които ще позволят устойчиво развитие и разширяване на пазарите за професията ни.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top