Представяне на Екип 2025. Актуализирана Програма 2025

Представяме ви Екип 2025, който ще работи за реализиране на Програма 2025. През анонимната анкетата за предварително гласуване ще може да споделите мнението си: кои от кандидатите ни бихте подкрепили за членове на Съвета на КЧСИ.

Целта, която ни обединява е професията на ЧСИ да стане просперираща, силна и уважавана отново!

Актуализирахме Програма 2025. В новата редакция са отчетени коментарите и предложенията, постъпили от колегите, попълнили анкетата за обратна връзка. Обновената версия на документа може да свалите от интернет страницата на Програма 2025.

В отговорите си колегите акцентираха върху липсата на подкрепа от страна на държавата, необходимостта за повишаване на процента на нормативно признати разходи, като един от възможните начини да се поправят дефектите в икономиката на ЧСИ, премахването на перемпцията, нуждата от технологична модернизация, в т.ч. дигитализиране на процеса по налагане на банкови запори.

Някои от предложенията включихме направо в обновения текст на Програма 2025. Промените в текста маркирахме с жълто. Други от предложенията сме коментирали на стр. 5-6 на документа.

Смятаме, че можем да се развиваме устойчиво само в открит и конструктивен диалог. Затова стремежът ни е Програма 2025 да отразява общата картина на реалните нужди и предизвикателства пред които е изправена професията ни.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top