Предложения на ИРПИ за повишаване на имиджа на ЧСИ

Сдружението ИРПИ изпрати на вниманието на Съвета на КЧСИ предложенията за дейности за повишаване имиджа на професията. Предлагаме Съветът на КЧСИ да включи следните основни направления към Плана си за комуникационна политика:
1.    Учредяване в партньорство с ВУЗ на годишни стипендии за студентски проекти от областта на обществените науки, политология, икономика, социология, журналистика, право и др.
2.    Стартиране на Стажантска програма за студенти по право в КЧСИ и кантори на ЧСИ.
3.    Провеждане на международни събития по правни иновации за осигуряване на подкрепа от страна на външни партньори.
4.    Активно създаване и публикуване на съдържание в социалните медии.
5.    Организиране на събития/кръгли маси по важни за развитието на професията ни теми, съвместно с другите правни професии – адвокати, нотариуси, съдии, научни работници.

Предоставихме на Камарата и ключови данни от представително национално социологическо проучване проведено в началото на 2024г. от Галъп Интернешънъл България по поръчка на ИРПИ. Считаме, че тези данни ще бъдат полезни при планиране на комуникационната стратегия на КЧСИ от една страна и от друга, ще дадат възможност за проследяване изпълнението на поставените цели след определен период. С данните, представени в графичен вид, може да се запознаете ТУК.  

Изразяваме нашата пълна подкрепа за всички проекти и инициативи на Камарата, насочени към подобряване на комуникацията и имиджа на професията ни.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top