Интеграция на Регистъра на ЧСИ с Портала за електронни административни услуги на МВР

На 16 април се проведе среща между представители на Инициатива за развитие на принудителното изпълнение (ИРПИ) и Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) с екипа на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), отговарящ за Портала за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Срещата стана възможна благодарение на активната комуникация между ГДНП и ИРПИ по темата, като ГДНП отправи поканата за среща.

Обсъждането, преминало в конструктивен и приятелски тон, бе фокусирано върху следните основни теми:

  • Интеграция на Регистъра на ЧСИ с Портала на МВР. Участниците разгледаха възможностите за интегриране на двете информационни системи. Целта е да се оптимизира работата, както на частните съдебни изпълнители при извършване на справки през електронния портал, така и на колегите от ГДНП по администриране на заявките от ЧСИ през Портала.
  • Законосъобразност на събирането на държавни такси. Анализирано беше, дали текущата практика на събиране на такси за справките, заявени от ЧСИ чрез Портала на МВР, отговаря на изискванията на Закона за електронното управление и Гражданския процесуален кодекс.
  • Възможност за справки за МПС през системата RegiX. Обсъдена бе интеграцията на Националната база данни “Регистър на МПС” със системата RegiX на Министерство на електронното управление, което ще улесни ЧСИ в извършването на масови справки за МПС.

В резултат на срещата бе установен оперативен работен контакт с колегите от ГДНП, и бяха положени основите за интензивна съвместна работа през следващите месеци за изясняване на останалите въпроси.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top