ИРПИ проведе проучване сред ЧСИ за тяхното икономическо състояние

Инициатива за развитие на принудителното изпълнение (ИРПИ) направи експресно проучване сред ЧСИ относно тяхната икономическа ситуация. Резултатите от анкетата може да намерите тук Накратко: балансираме горе-долу, но с негативна тенденция, следствие на увеличаващите се разходи, текучеството на служители и поддържането на нерентабилни дейности. Въвеждането на минимални допълнителни възнаграждения на ЧСИ беше мярката за подобряване на …

ИРПИ проведе проучване сред ЧСИ за тяхното икономическо състояние Read More »