Втора Регионална Конференция по Проект FAB II проведена в Рим, Италия – обзор

На 16 февруари 2018г. в Рим се проведе Втората Регионална Конференция по Проект FAB II, съфинансиран от ЕС и изпълняван от Европейската камара на съдебните изпълнители, Инициатива за развитие на принудителното изпълнение (ИРПИ) и Министерство на правосъдието на Италия.

В конференцията се включиха повече от 90 участника от 15 държави-членки на ЕС, сред които представители на Министерство на правосъдието на Австрия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Словакия, Унгария, Финландия и Франция; експерти в областта на електронното правосъдие от Австрия, Германия, Италия, Франция и Холандия; съдебни изпълнители от Белгия, България, Гърция, Италия, Румъния и Франция.

Откриване на конференцията

Конференцията беше открита от г-н Рафаеле Пичирило, Директор на направление Съдебна дейност в Министерство на правосъдието на Италия, г-н Патрик Санино, Президент на Европейската камара на съдебните изпълнители и г-жа Десислава Ахладова, Зам.-министър на правосъдието на Република България.

В откриващото си слово Зам.-министър Ахладова подчерта подкрепата на Българското председателство на Съвета на ЕС за инициативите, насочени към дигитализация на гражданското правосъдие. Потвърди подкрепата на Министерство на правосъдието за проект FAB II. Изразии готовност за работа с ИРПИ и останалите партньори от проектния консорциум за осъществяване на непосредствените цели на проекта: създаване на Национален регистър на съдебните изпълнители, свързването му с Европейската директория на съдебните изпълнители и изготвянето на ясно и разбираемо описание на изпълнителното производтво в услуга на гражданите и бизнеса.

Целият текст на откриващото слово на Зам.-министър Десислава Ахладова може да намерите тук.

Във втората сесия на конференцията г-жа Роберта Барделе, Министерство на правосъдието на Италия, г-н Катилин Попов, ИРПИ и г-жа Селин Бребион, ЕКСИ представиха на участниците Проект FAB II.

Проектният мениджър от страна на ИРПИ г-н Катилин Попов запозна участниците с процеса на създаване на националните описания на изпълнителното производство, които ще бъдат разработени за всяка държава, включена в Европейската директория.
Пълният текст на презентацията на г-н Попов може да намерите тук.

Видео запис на презентацията на г-н Попов можете да свалите от тук.

В рамките на следобедната сесия се състоя кръгла маса по приложението на Регламент 1393/2007 (ревизиран) за връчването на съдебни и извънсъдебни книжа в рамките на ЕС.

 

За допълнителна информация и актуални събития и новини, свързани с FAB II Project , не пропускайте да посетите и специалната секция на сайта на ИРПИ тук.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top