Международна онлайн конференция: Възстановяване на безспорни парични вземания в Белгия

Конференцията се организира по инициатива на КЧСИ, съвместно с Белгийската камара на съдебните изпълнители и с организационната подкрепа на ИРПИ.

За повече информация и регистрация за конференцията посетете страницата на събитието.

Конференцията ще състои на 17 юни 2022г.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top