Изпълнително производство

ИРПИ изпрати становище и препоръки по проект на Наредба на МП за ИССИ

В рамките на обявеното от Министъра на правосъдието обществено обсъждане на проект на Наредба за Информационната система на съдебното изпълнение (ИССИ) ИРПИ изпрати своето становище с препоръки по проекта. Писмо до Министъра на правосъдието – Становище и препоръки на ИРПИ по проект за Наредба за ИССИ

ИРПИ предлага промени в Наредба на МВР за спиране от движение на МПС

ИРПИ изпрати писмо до Министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов с проект за изменение и допълнение на Наредба I-45 от 2000 г. на МВР за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение на МПС. С предлаганите допълнения се създава позитивна правна уредба и се изпълва със съдържание предвидената с новия Граждански процесуален кодекс …

ИРПИ предлага промени в Наредба на МВР за спиране от движение на МПС Read More »

Изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс

В брой 86/24.10.2017 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Промените, приети от НС са насочени основно към връчването, таксите и разноските в производствата по ГПК, и изпълнителният процес. В частта, посветена на изпълнителното производство, са въведени нови правила при определяне местната компетентност на съдебния изпълнител, както и разпоредби при …

Изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс Read More »

На дата 30.12.2016 г. влязоха в сила изменения в Търговския закон и Закона за особени залози

Измененията в Търговския закон и в Закона за особените залози оказват влияние върху принудителното изпълнение. В Търговския закон се въведе уредбата на стабилизация на търговеца, във връзка с която се уреди ново основание за спиране на изпълнителните производства. Има изменения и при производството по несъстоятелност, като вече принудителното изпълнение може да продължи и след заличаването …

На дата 30.12.2016 г. влязоха в сила изменения в Търговския закон и Закона за особени залози Read More »

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top