Проект ОПДУ – Несъстоятелност

Анализ и препоръки за подобряване на политиките в областта на несъстоятелността и превантивното преструктуриране

В рамките на Проект № BG05SFOP001-2.025-0171 „Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността“, изпълняван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд, подготвихме първия Доклад, съдържащ анализ и препоръки за подобряване на политиките в областта на несъстоятелността и превантивното преструктуриране.  Целият …

Анализ и препоръки за подобряване на политиките в областта на несъстоятелността и превантивното преструктуриране Read More »

Онлайн експертна среща за обсъждане съдържанието на политиките за ранно известяване за финансови проблеми – обобщение и резултати

Приключи Дейност 2 по Проект № BG05SFOP001-2.025-0171 „Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността“, изпълняван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд. ИРПИ, като партньор по проекта, чрез своя екип в състав Маргарита Димитрова и Неделчо Митев, изготви, проведе и …

Онлайн експертна среща за обсъждане съдържанието на политиките за ранно известяване за финансови проблеми – обобщение и резултати Read More »

Експертна среща по ранното установяване на финансови проблеми на предприятията

ИРПИ и Фондация за развитие на търговското право имат удоволствието да Ви поканят да се включите в Експертна среща за обсъждане на политиките и мерките за насърчаване на ранното установяване на финансови проблеми на предприятията Кога?:  7 март 2023 от 10 до 16 часа  и  30 март 2023 от 10 до 14 часа Къде?: Онлайн …

Експертна среща по ранното установяване на финансови проблеми на предприятията Read More »

Нов проект в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността

ИРПИ ще партнира на Фондация за развитие на търговското право в изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.025-0171 по ОПДУ “Проект за активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на Превантивното преструктуриране и Несъстоятелността”. ЦЕЛТА на проекта е да включи представители на гражданското общество при формиране на политиките и управленските решения за подобряване на …

Нов проект в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността Read More »

Граждани ще формират политиките в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността

ИРПИ се включи като партньор по проект за Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на Превантивното преструктуриране и Несъстоятелността. Проект № BG05SFOP001-2.025-0171 е свързан с ключови стратегически документи на национално и европейско ниво: Проектът има за ЦЕЛ да включи представители на гражданското общество при формиране на политиките и управленските решения за …

Граждани ще формират политиките в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността Read More »

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top