ВКС даде тълкуване на понятието ,,друга страна” по смисъла на чл. 436, ал. 2 ГПК

Според ВКС, за да може изобщо да се говори за накърняване правото на участие в определено съдебно производство, на първо място е необходимо съответното лице да разполага с гарантирано от закона право да бъде конституирано като страна. Съгласно разпоредбата на чл. 436, ал. 2 ГПК „Препис от жалбата се връчва на другата страна, а когато …

ВКС даде тълкуване на понятието ,,друга страна” по смисъла на чл. 436, ал. 2 ГПК Read More »

ВКС се произнесе по въпроса за противопоставимостта на правата на арендатор на правата на купувач от публична продан

ВКС прие, че правата на арендатор, произтичащ от договор за аренда, сключен и вписан след налагане на възбрана върху продадените на публична продан имоти, са противопоставими на купувача на публичната продан, извършена по реда на глава 43 ГПК за срок от четири години от сключването на договора за аренда. Photo Credit

ВКС постанови решение относно реда на погасяване на вземанията в изпълнителния процес

ВКС постанови решение по реда на чл. 290 и сл. ГПК, според което както при доброволното изпълнение, така и в изпълнителния процес, при частично плащане, което кредиторът е приел (чл. 66 ЗЗД) или не може да откаже поради провеждането на принудително изпълнение, съгласно чл. 76, ал. 2 ЗЗД се погасяват в определена поредност – най-напред …

ВКС постанови решение относно реда на погасяване на вземанията в изпълнителния процес Read More »

Представители на ИРПИ взеха участие в обучение по европейско право, проведено в Люксембург между 27.09.2016 г. и 30.09.2016 г.

Представители на ИРПИ взеха участие в обучение по право на ЕС в сферата на семейното и наказателното право, проведено в Люксембург между 27.09.2016 г. и 30.09.2016 г. Court Staff Training Programme

Семинар за ЧСИ, техните помощници и служители

На 20 февруари 2016 г. в град Пловдив, с цел повишаване на професионализма и уеднаквяване на практиката, ИРПИ проведе семинар за частни съдебни изпълнители (ЧСИ), техните помощници и служители. Участие във форума взеха близо 180 практикуващи юристи. С помощта на лектор с дългогодишен професионален опит бе направен анализ на нормативната уредба, свързана с принудителното изпълнение, …

Семинар за ЧСИ, техните помощници и служители Read More »

ИРПИ организира Работна закуска за официална делегация от Република Украйна

На 16 ноември 2015 г. ИРПИ организира Работна закуска за официална делегация от Република Украйна, състояща се от депутати и представители на Министерството на правосъдието в Киев, и преки участници в реформата на принудителното изпълнение в Република България в периода 2003-2006 г. Целта на закуската беше официалните гости от Република Украйна да почерпят от първа …

ИРПИ организира Работна закуска за официална делегация от Република Украйна Read More »

Семинар по актуални въпроси по принудителното изпълнение

От 30 октомври до 1 ноември 2015 г. в град Пловдив ИРПИ проведе 2-дневен семинар на юрисконсулти и адвокати по актуални въпроси на принудителното изпълнение. В обучението, водено от трима изтъкнати лектори, взеха участие от 40 практикуващи юристи от различни региони на страната.

Участие на ИРПИ в научен форум

На 29 октомври 2015 г. представители на ИРПИ взеха участие в научен форум, организиран от Българската академия на науките и Македонската академия на науките по въпросите на принудителното изпълнение. Практическият ракурс в дискусията, представен от ИРПИ, способства за по-ясното открояване на актуалните правни проблеми в областта на принудителното изпълнение.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top