Представители на ИРПИ взеха участие в обучение по европейско право, проведено в Люксембург между 27.09.2016 г. и 30.09.2016 г.

Представители на ИРПИ взеха участие в обучение по право на ЕС в сферата на семейното и наказателното право, проведено в Люксембург между 27.09.2016 г. и 30.09.2016 г. Court Staff Training Programme

Семинар за ЧСИ, техните помощници и служители

На 20 февруари 2016 г. в град Пловдив, с цел повишаване на професионализма и уеднаквяване на практиката, ИРПИ проведе семинар за частни съдебни изпълнители (ЧСИ), техните помощници и служители. Участие във форума взеха близо 180 практикуващи юристи. С помощта на лектор с дългогодишен професионален опит бе направен анализ на нормативната уредба, свързана с принудителното изпълнение, …

Семинар за ЧСИ, техните помощници и служители Read More »

ИРПИ организира Работна закуска за официална делегация от Република Украйна

На 16 ноември 2015 г. ИРПИ организира Работна закуска за официална делегация от Република Украйна, състояща се от депутати и представители на Министерството на правосъдието в Киев, и преки участници в реформата на принудителното изпълнение в Република България в периода 2003-2006 г. Целта на закуската беше официалните гости от Република Украйна да почерпят от първа …

ИРПИ организира Работна закуска за официална делегация от Република Украйна Read More »

Семинар по актуални въпроси по принудителното изпълнение

От 30 октомври до 1 ноември 2015 г. в град Пловдив ИРПИ проведе 2-дневен семинар на юрисконсулти и адвокати по актуални въпроси на принудителното изпълнение. В обучението, водено от трима изтъкнати лектори, взеха участие от 40 практикуващи юристи от различни региони на страната.

Участие на ИРПИ в научен форум

На 29 октомври 2015 г. представители на ИРПИ взеха участие в научен форум, организиран от Българската академия на науките и Македонската академия на науките по въпросите на принудителното изпълнение. Практическият ракурс в дискусията, представен от ИРПИ, способства за по-ясното открояване на актуалните правни проблеми в областта на принудителното изпълнение.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top